Thu08162018

LAST_UPDATE10:10:15 AM

Cách phát âm s / es / ed


-ED:
1) Phát âm là /t/ nếu động từ kết thúc bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/. 
VD:
- Jump ----> jumped 
- Cook -----> Cooked 
- Cough -----> Coughed 
- Kiss -----> kissed 
- Wash -----> washed 
- Watch -----> watched 

2) Phát âm là /id/ nếu động từ kết thúc bằng /d/ hoặc /t/.
VD: 
- Wait -----> waited 
- Add -----> added 

3) Phát âm là /d/ khi động từ kết thúc bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ và tất cả các âm hữu thanh.
VD: 
- Rub -----> rubbed 
- drag -----> dragged 
- Love -----> loved 
- Bathe ------> bathed 
- Use ------> Used 
- Massage -----> massaged 
- Charge -----> Charged 
- Name -----> named 
- Learn -----> Learned 
- Bang -----> banged 
- Call -----> called 
- Care -----> cared 
- Free -----> freed 

**Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc. 
- Ví dụ: "fax" kết thúc bằng chữ "x" nhưng đó là âm /s/ 
"like" kết thúc bằng chữ "e" nhưng đó là âm /k/ 

* 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/: 
aged 
blessed 
crooked 
dogged 
learned 
naked 
ragged 
wicked 
wretched
--------------------------------------
-S / -ES:
- Nếu từ kết thúc bằng -s, -ss, -ch, -sh, - x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce (sẵn sàng chung shức xin z-ô góp cơm) thì ta phát âm là /iz/.

VD: changes; practices (cách viết khác là : practise - phát âm tương tự) ; buzzes, recognizes

- Nếu từ kết thúc bằng -p,-k,- t,- f thì phát âm là /s/

VD: cooks ; stops...

- Những từ còn lại phát âm là /z/

VD: plays; stands ....vv

Chú ý: ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

VD: Với từ "laugh" kết thúc bằng phụ âm "gh" nhưng lại được phiên âm là /la:f/ - có kết thúc bằng /f/ nên khi thêm "s" ta đọc là /s/ chứ không phải là /z/.


vai thun

thi cong vach ngan ve sinh

Tin liên quan

Khai giảng - Thông báo

Mỗi ngày một cụm từ

hoc duoc si o dau

dieu duong da khoa
ke toan doanh nghiep

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TÂY BẮC
Địa chỉ: Số 47A Tỉnh Lộ 8 – Khu phố 1 – Thị trấn Củ Chi – Huyện Củ Chi – TP.HCM (Bên cạnh trường THPT Củ Chi)
Điện thọai: (028) 62.527.951 – (028) 62.527.953
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vach ngan ve sinh
Website: www.tbc.edu.vn 
dich vu thiet ke website


tuyen sinh lien thong dieu duong 2017, tuyen sinh lien thong cao dang duoc, tuyen sinh lien thong su pham mam non